[TN030]ALOZEAU + EDU COMELLES a unes passes a l'oest de greenwich
Flac
01. N 39.4730 E -0.3659
02. N 39.4738 E -0.3724
03. N 39.4783 E -0.3771
04. N 39.4811 E -0.3430
05. N 39.7493 E -0.9671
06. N 40.0293 E -2.0930
Alozeau: procesament digital
Edu Comelles: grabacions de camp
cover design by

photo on cover bydownload the whole MP3 release
on archive.org
Projecte iniciat a partir d'un intercambi d'arxius sonors recíproc. El resultat es un conjunt de composicions on paisatges sonors a l'oest de greenwich s'entremesclen amb procesaments digitals propers al treball d'Alozeau, enmascarant la realitat viscuda, l'entorn y el context de les grabacions d' Edu Comelles.

Creative Commons License
Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.